Valtuustoaloite kummikoulutoiminnasta

Keskiviikkona 24.5.2017 Piippokeskuksessa pidettiin tämän valtuustokauden viimeinen valtuuston kokous. Vielä viime metreillä monen kokouksen ison asian päätteeksi jätin vielä valtuustoaloitteen.

Valtuustoaloitteella halusin nostaa esiin sivistystoimen merkityksen korostumisen kunnassa nyt ja erityisesti maakuntauudistuksen jälkeisessä kunnassa. Kunnan toimijoiden, niin työntekijöiden kuin meidän luottamushenkilöiden tulisi tehdä yhteistyötä ja siksi myös yhteistyön syventämisen malleja tulisi pohtia.

Jo nyt sivistystoimessa on ollut jonkin asteista yhteistoimintaa, mutta ihan kunnollista kummitoimintaa se ei ehkä ole. Itse toivoisin, että sivistyslautakunnan jäsenet saisivat kukin kummikoulun ja päiväkodin, jonka toimintaan ja henkilökuntaan tutustua. Jokainen koulu on oma yksikkönsä, jossa on omat toimintamallit ja perinteen, kussakin yhtä hienot ja arvokkaat. Osallistuminen koulukokouksiin ja muuhun koulun ja/tai päiväkodin yhteiseen toimintaan voisi olla iso rikkaus lautakunnanjäsenelle omassa työssään. Uskon yhteistyöhön ja siihen, että yhdessä voimme saada aikaan enemmän. Siksi aloite.

VALTUUSTOALOITE

Lempäälän kunnassa ollaan tällä valtuustokaudelle tehty monia uudistustoimia. Osa näistä uudistuksista astuu voimaan tulevalla valtuustokaudella. Kuntalaisvaikuttaminen ja erilaisten yhteistyömuotojen kehittäminen ovat olleet keskiössä pitkään.

Tulevaisuuden kunnassa sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen sivistyspuoli, erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatus nousevat suureen rooliin kunnassa. Vuoropuhelu kuntapäättäjien ja eri kuntatoimijoiden välillä tulisi jatkossakin olla helppoa, avointa ja saumatonta.

Me valtuutetut ehdotamme, että sivistyslautakunta pohtisi uuden lautakunnan kanssa jo olemassa olevan mallin kehittämistä, jossa jokaiselle lautakunnan jäsenelle nimitettäisiin oma kummikoulu ja/tai päiväkoti.

Yhteistyö kuntapäättäjien ja koulutus- ja varhaiskasvatuspuolen ammattilaisten välillä toivoisi olevan jatkuvaa, idearikasta ja monipuolista. Kummitoiminnalla madallettaisiin tätä yhteistyön kynnystä. Toimintamalli olisi myös helppo väylä luottamushenkilön tutustua lautakunnan alaiseen toimintaan ja toimintaympäristöön,  samalla se mahdollistaisi ideoinnin ja toiminnan kehittämiseen puolin ja toisin.

Lempäälässä on lupa tehdä ja monet hyvät ideat ovat nähneet päivänvalon. Kummitoiminta voisi onnistuessaan olla myös hyvä toimintamalli muille sektoreille ja jopa valiokuntatyöskentelyn vauhdittajaksi.

Lempäälässä 24.5.2017
Riina Aspila ja 32 valtuutettua